Borajska 1
22000 Šibenik

tel-fax: +385 (0)22 330 626 mob: +385 (0)91 500 6197
e-mail:
br. računa: 2484008-1103578964
www: www.maris-eko.com
OIB: 88835556414
Otkup metala šibenik
Otkup metala šibenik
Otkup metala šibenik
Otkup metala šibenik

Maris otkup metala bakar

Analiza metala sa spektrometrom

Siguran i provjeren partner

Maris otkup metala

Bakar

Bakar je kemijski element simbola Cu (iz latinskog: cuprum) i atomskog broja 29. To je metal vrlo visoke toplinske i elektri?ne vodljivosti. ?isti bakar je mekan i savitljiv, crvenkasto-naran?aste boje. Koristi se kao vodi? topline i elektri?ne energije, kao gra?evinski materijal, te sastavni dio razli?itih metalnih legura.

  • guljena ica (I. klasa)
  • sjajni limovi i cijevi (II. klasa)
  • paljena ica, sakuplja?ki
Bakar 1. klasa Bakar 1. klasa
Bakar 2. klasa Bakar 2. klasa
Bakar 2. klasa Bakar 3. klasa

Poduzetni?ki impuls 2013.

Za provedbu projekta - MJERA B1 - "Ja?anje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika" ostvarili smo bespovratna sredstva od Ministarstva poduzetnitva i obrta.

osigurano potporom Vlade Republike Hrvatske
 

Otkupljujemo

Bakar

Bakar

Bakar je kemijski element simbola Cu (iz latinskog:...
Aluminij

Aluminij

Aluminij je srebrno bijeli kemijski element simbola...
Mesing

Mesing

Mesing je legura bakra i cinka. Omjeri cinka i bakra...
Bronca

Bronca

Bronca je legura metala koja se sastoji prvenstveno...
Prokrom/Inox

Prokrom/Inox

Prokrom ili inox je slitina eljeza i najmanje 10,5...
Olovo

Olovo

Olovo je element simbola Pb (od latinskog: plumbum)...
Cink

Cink

Cink je kemijski element koji u periodnom sustavu...
eljezo

eljezo

eljezo je kemijski element koji u periodnom sustavu...